Архив рубрики: Գրադարանային գործ

Դիպլոմային աշխատանք

Գրադարանավարը դպրոցում

Պրեզենտացիա

 

Реклама

Միջոցառումների օրինակներ գրագիտության և ընթերցանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների վրա հիմնված 

Այս հոդվածները ցույց են տալիս գրադարաններում գրագիտության և ընթերցանության գործունեության առաջընթացի մասին հիմնված ուսումնասիրությունների վրա :Այս փաստաթղթերի մեծ մասը անգլալեզու երկրներից են,դրանք պատմում են գրադարանների լայն ընդգրկման մասին :Չնայած դրանք խմբագրական են գրադարանների ձևով, մի քանի միջոցառումներ կարող են կրկնվել ընթերցանության առաջընթացի ընդհանուր ուսումնասիրությամբ:

Հանրային գրադարաններ, համագործակցություն ,ֆոնդեր,դրանց նշանակությունը

Այս նյութը տալիս է գաղափար հանրային գրադարանների գործնական աշխատանքների մեթոդների մասին,որոնք նպատակ ունեն բարելավելու փոքր մշակույթ և բազմալեզու բնակչության մարզերի երեխաների և ընտանիքների ուսումնական արդյունքների, գրագիտության և մաթեմատիկական հմտությունների առաջընթացի համար :Այստեղ անցկացվում են գրադարանային ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեն ստեղծել բնակչության մեջ միասնականություն և պատմում են  աշխատանքների մասին,որոնք ունեն քաղաքական լայն ընդգրկում : Читать далее

Գրքի մշակում

Գիրքը շիֆրավորում են Դիվեյնի տասնորդական համակարգով: Յուրաքանչյուր բաժին նշվում է համապատասխան թվով:
Օրինակ՝ հայկական գրականությունը 891.9

Հայոց լեզու-491.9

Անգլ գր-82

Ռուսական-882

Ընդհանուր-01

1-փիլիսոփայություն

2-կրոն Читать далее